Jeżeli jest taka wola stron lub mediator widzi taką potrzebę mogą się odbyć wstępne spotkania konsultacyjne z każdą ze stron z osobna.

Koszt: 100zł / 1h

Pierwsza wspólna sesja mediacyjna trwa do 1,5h i kosztuje 180zł (do podziału między strony).

Każda następna wspólna sesja mediacyjna kosztuje 150zł / 1,5h ( do podziału miedzy strony )

Koszt sporządzenia porozumienia mediacyjnego wynosi 200zł.

Mediacje w sprawach majątkowych-koszt jak wyżej.

Mediacje gospodarcze-koszty do negocjacji.

Sprawy cywilne kierowane do mediacji przez Sąd.

Koszty i wynagrodzenie mediatora reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 2016-06-20 ( Dz. U. 2016 poz.921 ).

Copyright © 2010-2019 Centrum Mediacji Rozmowa