Psychoterapia:

Konsultacja / pierwsza wizyta - 150zł / 50 min
Psychoterapia indywidualna - 120zł / 50 min
Konsultacja małżeńska / pary - 200zł / 50 min
Psychoterapia małżeńska / pary - 220 zł / 75 min
Psychoterapia grupowa – cena zależy od liczebności grupy.

Mediacje:

Jeżeli jest taka wola stron lub mediator widzi taką potrzebę mogą się odbyć wstępne spotkania konsultacyjne z każdą ze stron z osobna.

Wstępne spotkanie konsultacyjne z każdą ze stron z osobna  – 150 zł / 50 min

Mediacja wspólna – 220 zł / 75 min ( zwyczajowo do podziału między strony ).

Mediacje w sprawach majątkowych oraz gospodarczych – cena do uzgodnienia po wstępnej konsultacji.

Sprawy cywilne kierowane przez Sąd do postępowania mediacyjnego.
Koszty i wynagrodzenie mediatora reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 2016-06-20 ( Dz. U. 2016 poz.921 ).

Interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej:

Konieczna jest konsultacja ( 150zł / 50 min ) w celu rozeznania problemu i określenia kosztów ustalenia ewentualnej strategii działania.

Copyright © 2010-2021 Centrum Mediacji i Psychoterapii „Rozmowa”