Psychoterapia:

Konsultacja / pierwsza wizyta - 180zł / 50 min
Psychoterapia indywidualna - 160zł / 50 min
Konsultacja małżeńska / pary - 250zł / 50 min
Psychoterapia małżeńska / pary - 220 zł / 50 min

Mediacje:

Jeżeli jest taka wola stron lub mediator widzi taką potrzebę mogą się odbyć wstępne spotkania konsultacyjne z każdą ze stron z osobna.

Wstępne spotkanie konsultacyjne z każdą ze stron z osobna  – 160 zł / 50 min

Mediacja wspólna – 230 zł / 75 min (zwyczajowo do podziału między strony).

Mediacje w sprawach majątkowych oraz gospodarczych – cena do uzgodnienia po wstępnej konsultacji.

Sprawy cywilne kierowane przez Sąd do postępowania mediacyjnego.
Koszty i wynagrodzenie mediatora reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 2016-06-20 ( Dz. U. 2016 poz.921 ).

Interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej:

Konieczna jest konsultacja ( 180zł / 50 min ) w celu rozeznania problemu i określenia kosztów ustalenia ewentualnej strategii działania.

Copyright © 2010-2023 Centrum Mediacji i Psychoterapii „Rozmowa”