Konsultuję, prowadzę psychoterapię, mediuję, pomagam:

• parom / małżeństwom przeżywającym kryzys w relacji

• osobom znajdującym  się w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych w życiu rodzinnym / prywatnym, zawodowym, biznesowo - gospodarczym

• potrzebującym pomocy z powodu przeżywanych problemów i kryzysów życiowych wynikających z uzależnienia chemicznego lub behawioralnego, a po zakończonej terapii szukającym wsparcia w dalszej zmianie

• przeżywającym problemy i kryzysy wynikające z doświadczenia bycia w związku z osobą uzależnioną

• przeżywającym problemy i kryzysy wynikające z doświadczenia bycia dorosłym dzieckiem rodzica / ów uzależnionych

• cierpiącym z powodu niskiego poczucia własnej wartości

• doświadczającym trudności w relacjach z ważnymi osobami

• potrzebującym odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy życiowe

• cierpiącym z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia

• chcącym odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel w życiu

• chcącym się przyjrzeć sobie i swojemu życiu

Copyright © 2010-2023 Centrum Mediacji i Psychoterapii „Rozmowa”