Zapraszam osoby które:

  • znajdują się w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych
  • chcą się przyjrzeć sobie i swojemu życiu
  • poszukują pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem lub współuzależnieniem, a po zakończonej terapii wsparcia w dalszej zmianie   

Copyright © 2010-2020 Centrum Mediacji Rozmowa