MEDIACJA W KONFLIKTACH RODZINNYCH / OKOŁOROZWODOWA
Jestem świadoma jak trudne są emocje przeżywane w konflikcie z osobami bliskimi lub takimi, które kiedyś planowały wspólne życie a obecnie rozstają się. Mediacja w konfliktach rodzinnych może pomóc w ustaleniu: podziału obowiązków, zasad  wychowywania dzieci, jak dysponować budżetem domowym, jak spędzać wolny czas, opieki nad  rodzicami itd.

Rozmowa w sytuacji rozstania / rozwodu* pozwala lepiej poznać różne aspekty tego konfliktu i tym samym lepiej się wzajemnie zrozumieć. Można ustalić na jakich zasadach pojednanie lub na jakich zasadach rozstanie. Rozstanie z klasą jest łagodniejsze dla psychiki  i pozwala ocalić we wspomnieniach to co było kiedyś dobrego. Postrzeganie przeszłości jest bardziej obiektywne a to umożliwia szybsze odzyskanie  teraźniejszości.

Do pobrania:
Rodzicielski Plan Wychowawczy / Plan Opieki Rodzicielskiej

* W czerwcu 2009 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Nowelizacja ta zobowiązuje rozstającą się parę do przedstawienia przed Sądem sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Pomocą w sporządzeniu takich ustaleń zwanych też Rodzicielskim Planem Wychowawczym / Planem Opieki Rodzicielskiej może służyć bezstronny mediator. Takie satysfakcjonujące obie strony ustalenia ułatwiają rozstającej się parze stanie się współpracującymi rodzicami wspólnych dzieci.

MEDIACJA TRZEŹWIEJĄCY Z NAŁOGU-JEGO BLISCY
Mam spore doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju mediacji. Mogą one  być bardzo przydatne wszędzie tam gdzie ktoś zdrowieje z nałogu a jego bliscy chcą mu towarzyszyć. Ważne aby strony poznały swoje potrzeby w zupełnie nowej sytuacji dla tej relacji. Jak wspierać potrzeby zdrowiejącego i jak wspierać siebie i swoje potrzeby? Jak zamknąć przeszłość? Jak rozpoznawać sygnały nawrotu choroby? Na jakich zasadach żyć po nowemu?

PODZIAŁ  MAJĄTKU / SPADKU
Komu? Co? W jakiej części?

MEDIACJA GOSPODARCZA
Stosowana jest w przypadku sporów między podmiotami gospodarczymi.
Dzięki mediacji strony konfliktu oszczędzają swój czas, swoje pieniądze, swój biznesowy wizerunek i stwarzają sobie szansę na pojednanie czyli w praktyce na dalszą biznesową współpracę.

INNE.
Po telefonicznej konsultacji  i dookreśleniu zakresu sprawy / przedmiotu sporu.

Copyright © 2010-2023 Centrum Mediacji i Psychoterapii „Rozmowa”