Prowadzę mediacje w sprawach:

- zgłoszonych przez same zainteresowane osoby będące w konflikcie w życiu prywatnym, zawodowym, społecznym i biznesowo-gospodarczym.

- w sprawach cywilnych skierowanych przez sądy ( proces, nieproces ) takich jak: gospodarcze, dział spadku, wszelkie kwestie okołorozwodowe ( wykonywanie władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi, kontakty dziadkowie-wnukowie, podział wspólnego majątku dorobkowego, alimenty ).

Zawsze nawet w najtrudniejszej sytuacji życiowej warto zacząć rozmawiać.

Jest jeden warunek-dobrowolna zgoda na tę rozmowę wszystkich stron zaangażowanych w konflikt.

Jeżeli mediacja zakończy się spisaniem ugody mediacyjnej satysfakcjonującej wszystkie strony i jest taka ich wola to można ją przesłać do sądu. Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd ma taką samą moc prawną co wyrok / orzeczenie sądu.

Copyright © 2010-2024 Centrum Mediacji i Psychoterapii „Rozmowa”