Mediacja to rozwiązywanie sytuacji konfliktowych poprzez rozmowę zainteresowanych osób o trudnych i spornych kwestiach prowadzoną w obecności mediatora.

Mediacja to pośredniczenie w sporze mające na celu ułatwienie stronom dojścia do porozumienia.

Mediacja pozwala przedstawić swoje motywacje, swoje odczucia i swoje oczekiwania i również pozwala poznać motywacje, odczucia i oczekiwania tej drugiej strony. To sprzyja zaprzestaniu walki ze sobą i może rozpocząć walkę z problemem.

Mediacja umożliwia ludziom w konflikcie uzyskać mądre, stabilne i satysfakcjonujące obie strony porozumienie. Sami zainteresowani rozmawiają i decydują w swoich sprawach i tym samym ewentualne wypracowane porozumienie jest sukcesem obu stron.

Mediacja może pomóc w rozwiązaniu właściwie każdego sporu - jedynym warunkiem przystąpienia do mediacji jest wyrażenie przez obie strony dobrowolnej zgody na udział w niej.

Mediacja jest poufna.

Mediator ułatwia rozmawianie o trudnych kwestiach w sposób bezpieczny, rzeczowy, sprzyja swobodnym wypowiedziom, rozładowuje emocje i pomaga w wypracowaniu satysfakcjonujących obie strony ustaleń.

Mediator jest bezstronny, neutralny wobec przedmiotu sporu, patrzy z zewnątrz na konflikt.

Zapraszam - ROZMAWIAJMY, aby znaleźć rozwiązanie trudnych, konfliktowych sytuacji.

Copyright © 2010-2023 Centrum Mediacji i Psychoterapii „Rozmowa”